Na czym polega audyt SEO?

Współpraca z agencją interaktywną rozpoczyna się przeprowadzeniem audytu, który literatura przedmiotu opisuje jako zadanie, którego „uniwersalnym celem  jest zapewnienie, że w badanym obszarze zadania wykonywane są efektywnie, wydajnie i zgodnie z prawem”.

Odnosząc tę ogólną definicję do rynku SEO, zagadnienie audytu dotyczy dogłębnej analizy serwisu WWW w celu skontrolowania, w jakim stopniu zostały zaimplementowane wzorcowe techniki pozycjonowania. Celem jest wskazanie ewentualnych błędów w optymalizacji i sposobów ich naprawy w obszarach jakich jak kod źródłowy, struktura informacji, nawigacja oraz profil backlinków. Często istotnym zadaniem audytu jest również identyfikacja źródeł problemów z indeksacją stron wchodzących w skład witryny, bądź powodu nałożenia kary algorytmicznej na witrynę, jeżeli żadna z podstron nie pojawia się w wynikach wyszukiwania.

Głównym zadaniem specjalisty SEO jest ocena serwisu w sposób zbliżony temu, w jaki witryna potrzegana jest przez roboty wyszukiwarki, które nie zapamiętują plików cookies, nie są także w stanie w pełni przetworzyć skryptów JavaScript oraz elementów w technologii Flash i ograniczenia te uwzględniane są podczas analiz witryn.

Specjalista SEO wysyłając do serwera żądanie pobrania strony może zmodyfikować nagłówek nazwy klienta na odpowiadający robotowi wyszukiwarki. W ten sposób otrzyma dostęp do witryny widzianej z perspektywy crawlera, co pozwoli na wykrycie ewentualnych rozbieżoności  w treściach przekazywanych człowiekowi oraz skryptowi indeksującemu (technika maskowania), w celu nielegalnego manipulowania algorytmem, co z kolei mogło być powodem nałożenia kary na witrynę i widocznego spadku pozycji lub całkowitego wykluczenia z indeksu.

Maskowanie bazujące na wykryciu adresu IP robota możliwe jest dzięki funkcjonalności pobierania zasobów jako Google w Narzędziach dla Webmasterów lub sprawdzenia dokumentu zapamiętanego w cache wyszukiwarki. Konsultant SEO sprawdza także użyteczność i dostępność witryny z punktu widzenia użytkownika (ang. heavy-end user), uwzględniając ograniczenia sprzętowe oraz różne przeglądarki.  Audytor wciela się w rolę konsumenta i symuluje zachowania odwiedzającego.

Wynikiem pełnego technicznego audytu jest szczegółowy raport wskazujący optymalną strategię SEO, która, jeśli prawidłowo wdrożona, zwiększy ruch sieciowy przekierowywany na stronę z wyszukiwarki i ostatecznie może przyczynić się do zwiększonego wskaźnika konwersji. Zrozumiała dla zlecającego dokumentacja powinna zawierać sugestie działań, jakie należy podjąć, aby podwyższyć pozycję strony w rankingu, wraz z uzadanieniem. Ze względu na okresowo aktualizowane algorytmy i działania pozycjonerskie prowadzone przez konkurencję, aktualność audytu względem rzeczywistej, obecnej pozycji w rankingu jest ograniczona czasowo.

Poniższa tabela to zestawienie typowych problemów, których symptomy sprawiły, że firma zdecydowała się skorzystać z usług agencji reklamowej w celu poprawy swojego wizerunku w sieci. Są to podstawowe elementy sprawdzane przez konsultanta, mają największy wpływ na kolejność wyświetlania wyników i są zarazem najłatwiejsze do poprawy.

Oprócz analizy technicznej, audyt składa się także z następujących aspektów:

  1. oceny jakości doświadczenia użytkownika (użyteczność oraz estetyczne wrażenia wizualne),
  2. oceny stron z zawartością,
  3. analizy dopasowania do słów kluczowych pod względem statystyk odwiedzin i rodzajów najczęstszych zapytań.

W kontekście każdego z omówionych elementów przedstawia się zestawienie stanu obecnego witryny z listą sugerowanych zadań do wykonania.

Dowiedz się więcej: Jak monitorować działania agencji SEO? 

Obszary analizy technicznej poruszane w audycie SEO

Przedmiot analizy Omówienie problemu
Poziom indeksacji Gdy szacunkowa liczba zaindeksowanych stron w ramach jednej domeny jest zacznie wyższa od łącznej sumy rzeczywistych podstron w ramach audytowanej witryny domniemywa się o problemie zduplikowanej treści, ponieważ bot zaindeksował te same podstrony kilkakrotnie ze względu na różne parametry URL. Z kolei zbyt niski wskaźnik indeksacji najczęściej oznacza, że pająk nie może dotrzeć do wszystkich podstron witryny lub portal nie posiada wystarczającej liczby łączy przychodzących, aby był uznany za wart umieszczenia w wyszukiwarce.
Profil odnośników przychodzących Niska wartość odnośników pochodzących ze stron zduplikowanych, katalogów lub farm przyczynia się do obliżenia pozycji w SERP-ach.
Kanoniczność adresów Przekierowania 301

 

Kody odpowiedzi HTTP Najczęściej spotykane numeracje:

404 – Plik nie został odnaleziony. Brak informacji ze strony serwera o stałym lub tymczasowym charakterze błędu.

301- Informuje roboty oraz przeglądarki, że kolejne wywołania należy kierować na nowy adres, ponieważ szukany zasób został trwale przeniesiony.

503- W momencie wystosowania zapytania serwer nie jest w stanie go obsłużyć, jednak kod ten stanowi dla pająków informację, aby dokonały indeksacji w późniejszym czasie. Kod ten świadczy o tymczasowym problemie z serwerem.

Mapa witryny Plik XML zawierający listę wszystkich stron składowych serwisu jest szczególnie ważny dla witryn opierających się na kilkudziesięciu podstronach.
Pliki robots.txt Wzorcową obecnie praktyką jest stosowanie znaczników meta dla robotów zamiast plików robots.txt, które
Powielana treść Strony zawierające bardzo podobną treść niskiej jakości mogą zostać pominięte podczas indeksacji
Hierarchia informacji i struktura łączy wewnętrznych Na każdej stronie niebędącej stroną kategorii, powinna znajdować się unikalna treść.

W idealnej sytuacji nawigacja globalna składa się jedynie z łączy HTML, ponieważ tylko one dysponują pełnym potencjałem rankingowym odnośników (w przeciwieństwie do linków w JavaScript i przekierowań). Teksty kotwiczące w odnośnikach wewnątrz witryny oraz w nawigacji okruszkowej zawierają słowa kluczowe.