duplikacja treści

Duplikacja treści i sposoby jej identyfikacji

Nierzadko dopiero w gestii specjalisty SEO, który rozpoczyna pracę nad firmową stroną, jest uświadomienie osobom odpowiedzialnym za publikację treści na stronie, iż cała zawartość witryny powinna mieć unikalny charakter, zarówno wewnętrznie jak i poza domeną. Na porządku dziennym jest publikacja broszur firmowych (również dostępnej na stronie w formacie .pdf) jako treści głównej serwisu. Wynika to z nieświadomości osób odpowiedzialnych za kontent na stronie, jak i również z chęci „pójścia na skróty” – dostarczenie wartościowych, unikalnych tekstów wysokiej jakości dla każdego z kanałów komunikacji online wymaga zarówno czasu, jak i eksperckiej wiedzy copywritera posiadającego doświadczenie w tworzeniu treści dla danej niszy, jeżeli firma nie może pozwolić sobie na dostarczenie tekstów specjalistycznych in-house.

Zależne jest to od specyfiki oferty – treści takie jak opisy ogólnodostępnych produktów codziennego użytku sprzedawanych w sklepie e-commerce nie wymagają wiedzy eksperckiej, w związku z czym ich koszt wytworzenia będzie znacznie niższy, szczególnie w przypadku tekstów synonimizowanych. Świadomość osób odpowiedzialnych za utrzymanie witryny o konieczności utrzymania wszystkich treści strony jako unikalnych zasobów Internetu, jest jednym z pierwszych kroków jeszcze przed rozpoczęciem kampanii marketingu treści.

Z technicznego punktu widzenia, istotna jest poprawna konfiguracja witryny w narzędziu Search Console – określić należy preferowaną wersję adresu domeny, z lub bez przedrostka www, niezależnie od tego, czy na witrynę nałożone zostało szyfrowanie SSL. Należy upewnić się, że plik .htaccess lub konfiguracja serwera automatycznie przekierowują (przekierowanie 301) użytkowników na preferowany adres zwracający kod odpowiedzi http 200. Bez implementacji powyższego rozwiązania dla każdego, nawet unikalnego dokumentu, istnieć będzie wewnętrzna kopia tego samego zasobu (ta sama treść osiągalna będzie pod dwoma różnymi adresami URL).

Do narzędzi online sprawdzających stopień zduplikowania treści należą m.in.: operator site:domena.com ”fragment sprawdzanego tekstu”, oraz narzędzia Siteliner (duplikacja treści wewnątrz serwisu) i Copyscape (zewnętrzna duplikacja treści).